Lijst STERK

Lijst STERK

Lijst Student Erkend (STERK) is een vereniging die zich inzet voor de belangen van de studenten. Lijst STERK doet dat door middel van de HMR: de Hogeschoolmedezeggenschapsraad. Wij vinden dat studenten de vrijheid verdienen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen tot professionals en verantwoordelijke individuen. De student staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen. Alle studenten kunnen inspraak hebben op het beleid van hun hogeschool. Wij als Lijst STERK doen ons best om de belangen van studenten te behartigen, het is onze ambitie om de grootste medezeggenschapspartij van Nederland te worden.

Meer informatie

https://www.lijststerk.nl

info@lijststerk.nl

https://www.facebook.com/lijststerk

https://www.instagram.com/lijst_sterk